Vad betyder Inshallah (InShaAllah)?

Inshallah (InShaAllah): Den perfekta frasen för hopp

Vill du lära dig några arabiska termer? Här hjälper vi dig att öka din förståelse för den vanligaste termen Inshallah. Så, låt oss ta en titt på den här artikeln och lära oss känna Inshallahs betydelse.

Vad betyder Inshallah?

Inshallah är en muslims sätt att visa sin tro på att en händelse eller något som de har planerat kommer att ske i framtiden genom Allahs vilja. Termen Inshallah kombinerar tre ord. In som betyder Om, Shaa som betyder Vilja och Allah. Så dess bokstavliga betydelse är ”Allah vill” Det rätta sammanhanget för Inshallah är att använda det för framtida händelser med en tro på att de kommer att ske med Allahs vilja.

Vad är Inshallah?

En av islams grundläggande principer är att visa tro på Allah och tro att allting sker med Allahs vilja. Det är ett uttryck som visar att man samtycker till Allahs vilja.

Den heliga boken Al-Quran påminner muslimerna om att ha denna tro på Allah och hans planer. Genom att säga Inshallah uttrycker de att de inte är medvetna om vad framtiden har för dem, men om något är ödesbestämt för dem kommer det att ske genom Allahs allsmäktiges vilja. På arabiska används också ”bi’ithnillah” som betyder ”med Allahs tillåtelse” eller ”om Allah vill”.

Den heliga Koranen nämner också Inshallah:

”Säg inte om något: ’Jag ska göra det och det i morgon’ utan att lägga till: ’Insha’Allah’ Och påminn din Herre när du glömmer…” (18:23-24).

Fakta om Inshallah

  • Många anser att detta uttryck är ett uttryck för att säga ”nej” på det minst skadliga sättet. Många arabiska mammor använder detta uttryck som svar på sitt barns begäran eller för att säga ”nej” på ett artigt sätt.
  • Uttrycket används av icke-muslimer och icke-araber också om någon ber dem att göra en uppgift. De använder denna fras för att säga ”Jag gör det gärna” eller ”Ok”.
  • Icke-araber ser dess betydelse som ”Fortsätt drömma!”.
  • Missbruket av denna fras är vanligt och många människor använder den avsiktligt när de vill skjuta upp en uppgift.
  • År 2020 blev denna fras mycket populär och de sociala medierna tändes av denna fras och den blev ”Årets fras 2020”.
  • I presidentdebatten 2020 använde Joe Biden denna fras när Donald Trump bad honom att lämna ut sin skattedeklaration.
  • Denna term har gjort sitt och är populär både i kulturellt och islamiskt bruk.
  • Khalid Al Ameri, en YouTuber, intervjuade många människor i Mellanöstern för att få veta hur denna fras uppfattas av dem. Han frågade dem: ”När du ber om något och de säger InshAllah, kommer det att hända?” Till sin förvåning fick han veta att många människor bara använder frasen för att säga ”nej”.

Du bör inte använda denna fras för att ge någon ett illusoriskt hopp eller när du ger löften som är gjorda för att brytas. Vi hoppas att den här artikeln hjälper dig att veta allt om den här frasen. Så använd denna term med tro och förvänta dig att det du har planerat kommer att hända i framtiden genom Allahs vilja.

Lämna en kommentar