Tryck

Tryck

Information i enlighet med § 5 TMG:

ADULT UNIVERSE LTD.
Rua 31 de Janeiro, N. 12 e – 6 Andar,
Porta X 9050-011 Funchal

Kontakt:

E-post: hello@easy2explain.com
Telefon: +49 157 3815 8888

Juridisk kontakt:

Nico Märzhäuser – nm@easy2explain.com

Ansvarsfriskrivning

Ansvar för innehållet

I egenskap av tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med § 7 punkt 1 TMG enligt de allmänna lagarna. Enligt §§ 8-10 TMG är vi inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt de allmänna lagarna förblir oförändrade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med den tidpunkt då en konkret lagöverträdelse blir känd. Om vi får kännedom om sådana överträdelser kommer vi att ta bort det aktuella innehållet omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Vi kan därför inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll var inte igenkännbart vid tidpunkten för länkningen. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis för en lagöverträdelse. Om vi får kännedom om överträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och de verk som skapats av webbplatsens operatörer på dessa sidor omfattas av den tyska upphovsrättslagen. Duplicering, bearbetning, distribution eller någon form av kommersialisering av sådant material utanför upphovsrättslagens räckvidd kräver skriftligt förhandsgodkännande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part är identifierat som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi får kännedom om överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.