Hvad betyder karma?

Den sande betydning af karma og alt, hvad du har brug for at vide

Hver gang vi surfer på internettet, finder vi noget nyt. Måske ser vi et sted, der er nyt for os, et sprog eller et ord. Vi ved ikke noget om disse ting, men vi ønsker at få oplysninger om dem. Så vi allerede kender dem, når de krydser vores vej igen.

Når vi ser på billeder eller videoer af personer på sociale netværk, læser vi normalt kommentarerne for at se, hvad den offentlige mening er om dem. Nogle gange finder vi nye ord i disse kommentarspor, som vi ikke kender. Eller vi kender disse ord, men ved ikke, hvad de præcist betyder.

Disse ord kan også være slangord. Karma er f.eks. også et slangudtryk på internettet. I denne artikel vil vi forklare betydningen af karma og hjælpe dig med at forstå dette begreb.

Hvad betyder karma?

Karma betegnes som det moralske retssystem. Mange mennesker bruger dette udtryk for at forbinde det med skæbnen. Som om det er karma, der kommer tilbage til dig. Karma betyder, at du får belønning for de handlinger, du gør.

Karma er et begreb, der viser, at konsekvenserne af vores handlinger møder os i livet. Hvis vi gør noget godt mod nogen, vil det gode en dag komme tilbage til os. Og hvis vi gør noget dårligt mod nogen, vil det også komme tilbage til os. Det er betydningen af karma.

Hvad er karma?

Karma betyder “at modtage det, man bidrager med” eller “at modtage det, man sår” Der findes god karma og dårlig karma, men vi mener, at for virkelig at føle virkningerne af karma, må man først forstå, hvad der er sandt og hvad der er falsk.

Fordi mennesker har forskellige forståelses- og trosmønstre, misforstår mange mennesker ofte betydningen af karma.

Det, der virker rigtigt for den ene person, kan virke forkert for den anden. Og det er her, at karma spiller sin rolle og viser, hvad der er rigtigt eller forkert. Når folk oplever, at noget godt eller dårligt sker for dem, relaterer de det til noget, de har gjort i fortiden, og forbinder det med karma.

Oprindelse af udtrykket

I indisk etik og filosofi er karma, Hindu karma, Pali kamma, den globale oprindelige regel, hvormed moralske eller umoralske handlinger bestemmer en persons fremtidige oplevelsesmønstre. Karma henviser til det etiske aspekt af reinkarnationsprocessen, som er bredt accepteret i de religiøse systemer i Indien.

Det er her, at folk begynder at bruge ordet karma. Det er ikke kun i Indien, men i hele verden, at folk bruger dette ord. Den bruges til at minde folk om, at det, de har gjort i fortiden, vil komme tilbage og hjemsøge dem.

Interessante fakta om karma

  • I den buddhistiske kultur mener man, at en person kan forbedre sin karma ved at følge de fem forskrifter. Disse 5 forskrifter er: lyv ikke, dræb ikke, gør ikke noget forbudt, tag ikke stoffer og stjæl ikke.
  • I det hinduistiske trossystem er reinkarnation, kaste og karma sammenvævet, idet karmaen fra det tidligere liv bestemmer en persons kaste eller liv i det næste liv.
  • Nyere forskning og videnskabelige teorier beviser, at karma eksisterer.
  • Hvis nogen ønsker at ændre deres karma, må de forstå, at man kan ændre sin karma ved at give slip på sin vrede.

Vi håber, at denne artikel vil hjælpe dig med at få klarhed over karma. Karma er et slangord, der er populært på sociale medier, og som minder folk om deres gerninger og handlinger i deres tidligere liv.

Læs vores andre artikler for at lære flere udtryk som karma!

Skriv en kommentar